Ανεμογεννήτριες

Ανεμογεννήτριες

Ανεμογεννήτριες, μια χρήσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Υπάρχουν διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι χρήσιμες για τον άνθρωπο.

Κάποιες από αυτές είναι:

α. η ηλιακή ενέργεια (ήλιος)

β.  η αιολική ενέργεια (αέρας)

γ. η υδροηλεκτρική ενέργεια (νερό)

Αυτές οι πηγές ενέργειας βρίσκονται ανεξάντλητες στο περιβάλλον.

Οι ανεμογεννήτριες είναι ουσιαστικά η εξέλιξη των  ανεμόμυλων, που τους χρησιμοποιούσαν, για να αντλήσουν νερό, για να αλέσουν σιτηρά και για διάφορες άλλες εργασίες.

Ιστορικά στοιχεία

Με το πέρασμα των χρόνων οι ανεμόμυλοι αντικαταστάθηκαν από τις ανεμογεννήτριες, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας, μέσω του ανέμου. Αναφορικά:

- Για πρώτη φορά το 1890 στην Δανία χρησιμοποιήθηκε ανεμόμυλος για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή ως ανεμογεννήτρια.

- Το 1918 μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο έγιναν πειράματα με ανεμόμυλους, για να χρησιμοποιηθούν σαν πηγές ηλεκτρικού ρεύματος.

- Στην Κριμαία το 1931 έγινε εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, για να τροφοδοτεί το τοπικό δίκτυο, με ηλεκτρική ενέργεια στο τμήμα χαμηλής τάσης.

- Την δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ λειτούργησαν πραγματικές ανεμογεννήτριες και στην Αγγλία την δεκαετία του 1950. Το ίδιο συνέβηκε  και στη Γαλλία.

- Το 1945 μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και την δεκαετία του 1970, οι προσπάθειες για παροχή ηλεκτρικού, με ανεμογεννήτριες  βρέθηκαν σε αδράνεια, ενώ το 1973 ξανάρχισαν οι προσπάθειες.

- Την δεκαετία του 1980, στο εμπόριο να κυκλοφορούν διαφόρων ειδών ανεμογεννήτριες.

Οι κυριότεροι τύποι είναι:

1.  Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, με πτερύγια: έχουν 2 ή 3 πτερύγια και η ισχύς τους δεν είναι πολλών κιλοβάτ.

2.  Ανεμογεννήτριες Νταριά, με κατακόρυφο άξονα: εφευρέθηκαν το 1925 από έναν Γάλλο. Είναι πιο απλές και πιο μικρής ισχύος.

Τρόπος λειτουργίας και τα μέρη που αποτελούνται οι ανεμογεννήτριες

Έχουν ένα περιστρεφόμενο τμήμα που αποτελείτε από:

-  έναν άξονα στην μία άκρη και πάνω του είναι τα πτερύγια

-  ένα σύστημα από γρανάζια

-  μια ηλεκτρογεννήτρια που συνδέετε με τον άξονα

Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο, από τους ανεμιστήρες. Έτσι με την βοήθεια του ανέμου περιστρέφονται τα πτερύγια, με αυτό τον τρόπο μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε κινητική, μέσω του περιστρεφόμενου άξονα. Το σύστημα από τα γρανάζια, προσφέρει αύξηση της ταχύτητας περιστροφής. Πάνω στον άξονα είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρογεννήτρια, η οποία κάνει την μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ανάλογα με τον τύπο εξαρτάται το kw πόσα θα παράγει.

Χρησιμότητα στην κοινωνική ζωή

  • Ικανοποιούν διάφορες ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες απαιτούν ηλεκτρικό ρεύμα, όπως φως, θέρμανση κ.α.
  • Επίσης το κόστος της χρήσης των ανεμογεννητριών είναι πολύ μικρότερο από την κατανάλωση, άλλων πηγών ενέργειας.
  • Τέλος οι ανεμογεννήτριες δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον.


Δείτε περισσότερα

Καφεόδεντρο

Από τους καρπούς του παρασκευάζεται ο καφές.

Επίφυλλο

Είναι ένα κακτοειδές εσωτερικού χώρου.