Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι φωτεινές και προστατευμένες από ανέμους. Προσοχή! Μην φυτεύετε τις τουλίπες σε σημεία που το ηλιακό φώς πέφτει απευθείας πάνω στο φυτό. Ειδικότερα ο μεσημεριανός δυνατός ήλιος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τις φυτεύουμε σε αποστάσεις 12-20 εκατοστά μεταξύ τους και 5-10 εκατοστά βάθος.