Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι ηλιόλουστες και προστατευμένες από δυνατούς ανέμους.