Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι ηλιόλουστες ή οι ημισκιερές.