Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι ηλιόλουστες αλλά αναπτύσσεται καλά και σε ημισκιερές.