Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι αυτές με άφθονο ήλιο και προστατευμένες από ανέμους.