Θέση:

Προτιμά τις θέσεις απευθείας στον ήλιο ή σε ημισκιά. Είναι πολύ ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση.