Θέση:

Η σημύδα είναι δέντρο με μεγάλες απαιτήσεις σε φως για αυτό επιλέγουμε προσήλιες θέσεις. Κάποια είδη είναι περισσότερο ανθεκτικά στην σκιά και φυτεύονται και σε ημισκιά.