Θέση:

Προτιμά ηλιόλουστες θέσεις. Είναι δέντρο ανθεκτικό στην μόλυνση άρα κατάλληλο για φυτεύσεις στην πόλη αρκεί να μην έχουμε πρόβλημα με τα πολλά άνθη που πέφτουν κατά την διάρκεια του Καλοκαιριού.