Θέση

Χρειάζεται περιοχές ηλιόλουστες, ιδανικότερα με ξηροθερμικό κλίμα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο νερό για πότισμα.