Θερμοκρασία

Ανθεκτικό στην ξηρασία και στο μέτριο ψύχος. Παρατεταμένοι παγετοί μπορούν να ξεράνουν μεγάλο μέρος ή όλο το υπέργειο τμήμα του φυτού.