Θερμοκρασία

 

Ευαίσθητο στο κρύο του χειμώνα. Η ζέστη σε συνδυασμό με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία δίνει πιο εύρωστη βλάστηση και μπορεί να προωθήσει την άνθηση το Καλοκαίρι.