Θερμοκρασία:

Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αναπτύσσεται καλύτερα όμως σε θερμό καιρό.