Θερμοκρασία

Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την ανάπτυξή της είναι από 18-22οC. Δεν είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αν οι θερμοκρασία φτάσει τους 0οC, θα πρέπει να πάρετε μέτρα προστασίας.