Θερμοκρασία

Καταλληλότερη θερμοκρασία για την καλλιέργεια της ρόκας είναι οι 15οC. Δεν ευδοκιμεί στους παγετούς που έχουν διάρκεια.