Θερμοκρασία:

Είναι φυτό ανθεκτικό σε ξηρασία και παγετό. Μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες μέχρι και – 10 °C.