Θερμοκρασία:

Είναι φυτό θερμών κλιμάτων και προτείνεται να φυτεύεται κυρίως στην Νότια Ελλάδα, στην όποια έχει προσαρμοστεί άριστα. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους -8°C, ρίχνει τα φύλλα του αν και αναβλαστάνει την Άνοιξη. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ξεραίνεται μόνιμα.