Θερμοκρασία

Μπορεί να αντέξει χωρίς καμιά ζημιά σε θερμοκρασίες έως και -10°C. Ιδανικό εύρος θερμοκρασιών θεωρείται το 15-18°C. Τα λαχανάκια που παράγονται σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών θεωρούνται καλύτερης ποιότητας.