Θερμοκρασία

Ανέχεται σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (5 – 34°C). Αν βρίσκεται σε λήθαργο (δηλαδή δεν έχει άνθη) μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες έως και – 2°C.