Θερμοκρασία

Ως τροπικό φυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες, άλλα είναι πολύ ευαίσθητο στον παγετό.