Θερμοκρασία

Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του σπόρου είναι από 15-19οC . Γενικά είναι ανθεκτικό φυτό στον παγετό. Οι χαμηλές θερμοκρασίες βοηθάνε στην σωστή ανάπτυξη του φυλλώματος και οι ψηλές θερμοκρασίες στην ανάπτυξη των ανθικών μερών.