Συγκομιδή:

Γίνεται από τα τέλη του Αυγούστου έως τα τέλη Οκτώβριου, με τα χέρια είτε μηχανικά με χρήση ράβδων.