Συγκομιδή

Μπορείτε να μαζέψετε και να απολαύσετε την παραγωγή σας 2-3 μήνες μετά τη φύτευση. Κόψτε τα αγγούρια σας λίγο πριν ωριμάσουν.