Πότισμα

Πρέπει να κάνουμε συχνά ποτίσματα. Θα πρέπει να διατηρούμε το χώμα υγρό, ειδικότερα το διάστημα που ανθίζει και καρποφορεί.