Πότισμα:

Εφόσον εγκατασταθεί κανονικά στην περιοχή φύτευσης αποκτά σχετική ανθεκτικότητα σε περιόδους ξηρασίας. Γενικά ποτίζουμε τακτικά αλλά με μικρές ποσότητες νερού και φροντίζοντας το έδαφος να στεγνώνει μεταξύ των ποτισμάτων. Μετά πρώτα 2 χρόνια από την φύτευση της μπορούμε να ποτίζουμε σπανιότερα, αλλά με μεγαλύτερες ποσότητες νερού, καθώς δεν χρειάζεται συνεχή υγρασία. Είναι ανθεκτική στην υψηλή εδαφική υγρασία, εφόσον το έδαφος έχει καλή αποστράγγιση.