Πότισμα:

Ποτίζουμε τακτικά όταν το δέντρο είναι μικρό, φροντίζοντας το έδαφος μας να στραγγίζει. Όταν μεγαλώσει ο Βραχυχίτωνας γίνεται ανθεκτικός στην ξηρασία και μπορούμε να ελαττώσουμε τα ποτίσματά μας.