Πότισμα:

Έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό. Συνήθως ποτίζουμε λίγο πιο τακτικά μόνο την περίοδο του καλοκαιριού για καλύτερη καρποφορία. Είναι δέντρο προσαρμοσμένο σε συνθήκες ξηρασίας και καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί να μην ποτίζουμε υπερβολικά.