Πότισμα

Χρειάζεται πλούσια, σταθερά και ισορροπημένα ποτίσματα, χωρίς υπερβολές, διότι θα σαπίσει το φυτό.