Πότισμα

Δεν χρειάζεται συχνό πότισμα. Ρίχνουμε αρκετό νερό, ώστε το έδαφος να παραμένει υγρό.