Πότισμα

Πρέπει να κάνουμε συχνά ποτίσματα στο μαϊντανό, ειδικά τις περιόδους που επικρατεί ξηρασία.