Πολλαπλασιασμός

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται φυσιολογικά με σπόρο. Οι σπόροι έχουν υψηλή βλαστική ικανότητα και μπορούν να δώσουν φυτό από το Σεπτέμβριο έως και το Μάιο. Η συλλογή των σπόρων μπορεί να γίνει όταν η κεφαλή ξεραίνεται. Αντί να την κόψουμε, την καλύπτουμε με μια μικρή σακούλα και τη δένουμε καλά.