Πολλαπλασιασμός

Τα δέντρα φιστικιάς που βρίσκουμε στο εμπόριο προέρχονται από φυτά του είδους Pistacia palestina, πάνω στα οποία εμβολιάζεται η επιθυμητή ποικιλία φιστικιάς. Ο πολλαπλασιασμός των δέντρων ξεκινά με τη συλλογή σπόρων Pistacia palestina οι οποίοι μετά από έκθεση σε ψύχος σπέρνονται το Μάρτιο σε φυτώρια και ξεκινούν να φυτρώνουν. Όταν τα φυτά μεγαλώσουν αρκετά, μεταφυτεύονται σε ατομικές σακούλες με χώμα και την περίοδο μεταξύ Ιούλιο με Σεπτέμβριο εμβολιάζονται και μεταφέρονται σε προστατευμένο χώρο. Μετά την επιτυχία του εμβολιασμού, τα φυτά είναι έτοιμα για φύτευση στην τελική τους θέση. Προσοχή, παρόλο που η φιστικιά είναι φυλλοβόλο δέντρο πρέπει πάντα να μεταφέρεται με μπάλα χώματος, διότι αν οι ρίζες της γυμνωθούν, η εγκατάσταση του δέντρου είναι πολύ πιθανό να αποτύχει.