Πολλαπλασιασμός

Γίνεται είτε με σπόρο, είτε με μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα λαμβάνονται τον Ιούνιο, τοποθετούνται σε νερό και φυτεύονται όταν βγάλουν ρίζα. Οι σπόροι μπορούν να συλλεχθούν το φθινόπωρο και φυτεύονται νωρίς την Άνοιξη. Πριν την φύτευση θα πρέπει να εμβαπτιστούν για 24 – 48 ώρες σε θερμό νερό και να χαραχτούν ελαφρά.