Πολλαπλασιασμός:

Γίνεται με ριζώματα ή διαίρεση την άνοιξη και το φθινόπωρο.