Πολλαπλασιασμός:

Με σπόρο και μαλακά μοσχεύματα από τις κορυφές των βλαστών, την περίοδο της Άνοιξης.