Πολλαπλασιασμός:

Και τα δύο είδη πολλαπλασιάζονται με σπόρο και παραφυάδες, ενώ το Satureja thymbra πολλαπλασιάζεται και με διαίρεση.