Ποικιλίες

 Το επικρατέστερο  είδος στην Ελλάδα είναι ο  ευκάλυπτος ο σφαιρικός Eucalyptus globulus . Γενικότερα υπάρχει μεγάλο πλήθος ποικιλιών τα κυριότερα αναγράφονται παρακάτω.ο Ευκάλυπτος ο βασιλεύων είναι το μεγαλύτερο σε ύψος είδος, άλλα δεν καλλιεργείται στην Ευρώπη.

 • Ευκάλυπτος ο βασιλεύων (Eucalyptus reguans)
 • Ευκάλυπτος ο κοκκοφόρος (Eucalyptus coccifera )
 • Ευκάλυπτος ο φικόφυλλος (Eucalyptus ficifolia)
 •  Ευκάλυπτος ο νταλρυμπλεάνειος (Eucalyptus dalrympleana)
 • Ευκάλυπτος ο γλαυκίζων (Eucalyptus glaucesceus)
 • Ευκάλυπτος ο γκούννειος (Eucalyptus gunni)
 • Ευκάλυπτος ο νιχόλειος (Eucalyptus nicholii)
 • Ευκάλυπτος ο νιφόφιλος (Eucalyptus niphophila)
 • Ευκάλυπτος ο μικρανθής (Eucalyptus parviflora)
 • Ευκάλυπτος ο ολιγανθής (Eucalyptus pauciflora)
 • Ευκάλυπτος ο πολυάνθεμος (Eucalyptus polyanthemos)
 • Ευκάλυπτος ο περρινιάνειος (Eucalyptus perriniana)
 • Ευκάλυπτος ο κονιορτώδης (Eucalyptus pulverulenta)
 • Ευκάλυπτος ο εύκαμπτος (Eucalyptus viminalis)
 • Ευκάλυπτος ο λαγηνοφόρος (Eucalyptus urnigera)
 • Ευκάλυπτος ο σιδηρόξυλος (Eucalyptus sideroxylon)
 • Ευκάλυπτος ο βασιλεύων (Eucalyptus reguans)