Περιγραφή

Ανήκει στα ετήσια, ποώδη φυτά. Η ανάπτυξή του εξαρτάται από την ποικιλία και το ύψος του. Τα φύλλα του είναι τρυφερά και σύνθετα. Η ρίζα του είναι θυσσανώδης. Τα άνθη του είναι μεγάλα και το χρώμα τους εξαρτάται από την ποικιλία. Ο καρπός του είναι πράσινος και στρογγυλός.