Φαινόμενο ευτροφισμού

Φαινόμενο ευτροφισμού

Ποια είναι η σημασία του νερού για τον άνθρωπο;

Το νερό είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον άνθρωπο.  Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από  60-65 %  νερό. Χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει πάνω από 5 μέρες. Η υπερβολική  διοχέτευση, μη επεξεργασμένων αποβλήτων στα ύδατα επιφέρει μόλυνση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και κίνδυνο στην υγεία του ανθρώπου.  

Τι είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού;

Το φαινόμενο του ευτροφισμού έγινε γνωστό στα μέσα του 20 αιώνα.  Είναι μια διαδικασία που παρατηρείται σε λίμνες ή κλειστούς αβαθείς κόλπους, είναι μεγάλη συγκέντρωση θρεπτικών  στοιχείων, όπως νιτρικών και φωσφορικών ενώσεων,  πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Ο ευτροφισμός προκαλείται  εντονότερα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από:

  1. εισροές γεωργικών λιπασμάτων στα ύδατα
  2. εισροές  περιττωμάτων ζώων  στα ύδατα από αγρότες
  3. ανθρώπινα λύματα
  4. όμβρια ύδατα, χωρίς να είναι επεξεργασμένα με βιολογικό καθαρισμό

Με την ρίψη όλων αυτών παρατηρείται μεγάλη αύξηση σε φυτικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα:

  1. Να έχουμε μεγάλη αύξηση κάποιων ανθεκτικών φυτών, τα οποία καταστρέφουν τα πιο ευαίσθητα.
  2. Με την αύξηση των φυτικών οργανισμών το οξυγόνο μειώνεται, έτσι αναδύεται μια άσχημη οσμή, γεύση και δεν είναι πόσιμο.
  3. Με την πράσινη απόχρωση που παίρνει η επιφάνεια του νερού, δυσχεραίνεται η αλιεία.
  4. Το νερό παίρνει μια πράσινη απόχρωση, έτσι δεν μπορούν να διεξαχθούν διάφορα σπορ.

Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ευτροφισμού;

Για να μειώσουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού θα πρέπει, να γίνεται

  1. βιολογικός καθαρισμός στα απόβλητα και
  2. να γίνεται έλεγχος  σε αγροτικές και γεωργικές απορροές.


Δείτε περισσότερα

Ηλίανθος

Έχει εμπνεύσει μεγάλους ζωγράφους όπως τον Van Gogh.

Βανίλια

Οι βανίλιες είναι πολύ θρεπτικά φρούτα.