Το χαρακτηριστικό της

Τα φύλλα της, που μοιάζουν με λόγχες και τα άνθη της, που εμφανίζονται πάνω σε ένα στύλο 10 μέτρων!