Αποτελέσματα προσβολής

1.     Τα φυτά είναι εξασθενημένα.

2.    Δεν αναπτύσσονται σωστά.

3.    Η ανθοφορία και η καρποφορία μειώνεται.

4.    Σε μερικές περιπτώσεις έχουμε και ξήρανση του φυτού.