Αποτελέσματα προσβολής

1.   Τα φυτά είναι εξασθενημένα.

2.    Δεν αναπτύσσονται σωστά.

3.    Η ανθοφορία και η καρποφορία τους μειώνεται.

4.    Γίνονται ευάλωτα σε μύκητες και άλλες ασθένειες.

5.    Μπορεί ακόμα και να ξεραθούν τελείως.