Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Η μελίγκρα μπορεί να προσβάλει τα φυτά καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, δεν της αρέσουν οι πολύ υψηλές και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσβολή των φυτών από αφίδες, είναι όταν επικρατούν θερμοκρασίες από 22 έως 27 οC. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, χρειάζεται από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή αυτό το διάστημα, μια αφίδα δημιουργεί μεγάλο αριθμό πληθυσμών.