Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσβολή των φυτών από αφίδες, είναι όταν επικρατούν θερμοκρασίες 22-27 οC. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από το Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή δημιουργεί μεγάλο αριθμό πληθυσμών. Μπορεί να προσβάλει τα φυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο δεν τις αρέσουν οι πολύ υψηλές και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.