Προσβολές

Γενικά, η μελίγκρα δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να προσβάλει πάρα πολλά είδη φυτών, ενώ συνήθως, το μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλεί στα λαχανικά, τα καρποφόρα δέντρα και τα καλλωπιστικά φυτά.