Πότισμα

Χρειάζεται τακτικά ποτίσματα χωρίς υπερβολές. Κατά τους χειμερινούς μήνες, που το υπέργειο τμήμα ξεραίνεται,  διατηρείται ζωντανή μόνο η ρίζα, όπου την άνοιξη είναι ικανή να δώσει νέους βλαστούς.