Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα είναι ότι πρέπει.