Χώμα

Προτιμά εδάφη ελαφριά, πετρώδη και με καλή αποστράγγιση. Το Ph του θα πρέπει να είναι ουδέτερο.