Θερμοκρασία

 

Η θερμοκρασία για να αναπτυχθεί καλά είναι 18- 22 οC, ανάλογα με την ποικιλία.