Θέση

Καταλληλότερες θέσεις είναι οι ηλιόλουστες και όχι η σκιερές ή η ημισκιερές.