Άνθηση

Ανθίζει από τον Ιούλιο μέχρι και τον Αύγουστο.