Κλάδεμα

Την ελιά την κλαδεύουμε γενικά μέτρια. Πριν την κλαδέψουμε πρέπει να ξέρουμε ότι καρποφορεί σε βλαστούς της προηγούμενης χρονιάς και γι αυτό φροντίζουμε κατά το κλάδεμα να αφήνουμε κλάδους αντικατάστασης για την επόμενη χρονιά.

  •  Αφαιρούμε όλους τους λαίμαργους βλαστούς στη βάση του κορμού.
  •  Αφαιρούμε όλα τα ξερά και γέρικα τμήματα.
  •  Αφαιρούμε όλα τα κλαδιά στο εσωτερικό της κόμης που προκαλούν σκίαση και δεν επιτρέπουν στο φως να εισέρθει στο εσωτερικό μέρος.

 

  • Όταν κλαδεύουμε την 'κρεμοκλαδή βλάστηση' (στην κόμη), αφαιρούμε τη βλάστηση που είναι στο κάτω μέρος αυτών και η οποία έχει καρποφορήσει. Κλαδεύουμε ακόμα τους καρποφόρους βλαστούς και όταν έχουν αρχίσει να ξηραίνονται λόγω σκίασης από τη βλάστηση που βρίσκεται πιο πάνω ή από επανειλημμένη καρποφορία (αν δεν έχει γίνει ετήσιο κλάδεμα). Δείτε την παραπάνω φωτογραφία.